Informējam, ka vēl līdz 2021. gada 31. decembrim ir iespējams iegādāties un pagarināt grāmatvedības sistēmas "Mans Jumis" licences pie autorizētajiem partneriem, arī SIA "Datorsalons VESA".

Sistēmas "Mans Jumis" pašreizējais cenrādis ir pieejams šeit: Jumis_cenas

Ar 2022. gada 1. janvāri būs spēkā jauns cenrādis: Jumis cenas 2022

Links uz programmas izstrādātāja vietni: Mans Jumis

Informācija par mūsu nodrošināto servisu: Jumis serviss