Piedāvājam kvalitatīvu programmas "Mans Jumis" servisu:

  • Sistēmas instalācija, pārinstalācija un problēmu diagnostika
  • Jumis datu bāzu atjaunošana, rezerves kopiju vadība
  • Datu bāzu menedžments ar SQL līdzekļiem
  • Datu imports - eksports uz dažādiem formātiem un citām sistēmām

Iespēju robežās serviss tiek nodrošināts attālināti.