Piedāvājam kvalitatīvu programmas "Mans Jumis" servisu:

  • Sistēmas instalācija, pārinstalācija un problēmu diagnostika
  • Jumis datu bāzu atjaunošana, rezerves kopiju vadība
  • Datu bāzu menedžments ar SQL līdzekļiem
  • Datu imports - eksports uz dažādiem formātiem un citām sistēmām

Iespēju robežās serviss tiek nodrošināts attālināti.

Piedāvājam profesionālu servisu dažādu ražotāju datoriem.

Lūdzu atsūtūt problēmas pieteikumu uz kādu no uzrādītajiem sakaru kanāliem, lai vienotos par pakalpojuma detaļām.